Programový výbor

Hlavní partner

Partner

Prezident konference

Ing. Milan Klusák, MBA
ředitel Zdravotnické záchranné služby JmK, p.o.

Generální sekretář konference

MUDr. Rostislav Verner
náměstek ředitele pro zdravotní péči Zdravotnické záchranné služby JmK, p.o.

Programový výbor konference

prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
přednosta Ústavu soudního lékařství LF MU a
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

MUDr. Ivo Mareš, MBA
Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p.o.

JUDr. Pavel Müller
ALFA-HELICOPTER, spol.s.r.o.

MUDr. Jan Weinberg, MBA
Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p.o.

MUDr. Roman Gřegoř
Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje