Program

Hlavní partner

Partner

8. dubna 2010

 

 

Foyer zámeckého sálu

  8.00 – 11.30 hod

Registrace účastníků

 

Zámecký sál - Lékaři, NLZP

10.00 – 10.15 hod

Úvodní slovo a slavnostní zahájení konference
Ředitel ZZS JmK a zvaní hosté

10.15 – 12.00 hod

Soudně znalecká problematika v urgentní medicíně
Předsednictvo:
Hirt M., Verner R.

10.15 – 10.30 hod

Spolupráce lékaře ZZS a Ústavu soudního lékařství
Vojtíšek T., Hirt M., Zelený M.

10.30 – 10.45 hod

Problematika prohlídky těla zemřelého dítěte
Matějů E., Zelený M., Duchaňová S., Hirt M.

10.45 – 11.00 hod

Náhlá srdeční smrt u mladých dospělých a její diagnostika
Zeman M., Vojtíšek T., Šindler M., Sepši M.

11.00 – 11.15 hod

Postup lékaře při prohlídce zemřelého se střelným poraněním
Krajsa J., Hirt M.

11.15 – 11.30 hod

Práva a povinnosti lékaře ZZS při úmrtí pacienta ve vztahu k orgánům činným v trestním řízení včetně případů podezření na intoxikaci návykovými látkami
Vojtíšek T., Prudil L., Hirt M.

11.30 – 11.45 hod

Povinná mlčenlivost lékaře s důrazem na vztah k orgánům činným v trestním řízení
Prudil L., Vojtíšek T., Zeman M., Zelený M.

11.45 – 12.15 hod

Panelová diskuze a návrh doporučení

12.15 – 13.30 hod

Oběd

13.30 – 14.15 hod

WORKSHOP

Řízení kvality KPR a výsledkyzavedení mechanizované masáže v oblasti lund - jazyk anglický, simultánní tlumočení
Olsson P.

14.15 – 15.15 hod

Přestávka na kávu / Doprovodná výstava firem

15.15 – 17.00 hod

Urgentní příjmy
Předsednictvo: Kala P., Doleček M.

15.15 – 15.30 hod

Spolupráce ZZS a traumacentra - současnost a perspektivy
Nestrojil P., Doleček M.,Mašek M.

15.30 – 15.45 hod

Přehlédnutá poranění u polytraumat
Nestrojil P., Mašek M., Krtička M.

15.45 – 16.00 hod

Primary PCI network for the STEMI patients in Czech Republic (together we can achieve more)
Kala P.

16.00 – 16.15 hod

Koncepce a význam urgentního příjmu v břeclavské nemocnici se zaměřením na trombolytickou terapii u pacientů s iCMP
P. Kempná, M. Šedová, M. Štrba, P. Šuk, M. Čermák a kol.

16.15 – 16.30 hod

Úskalí v diagnostice a léčbě pacientů se suspektním AIM
Kala P.

16.30 – 17.00 hod

Diskuze

19.00 – 24.00 hod

Společenský večer

   

9. dubna 2010

 

 

Foyer zámeckého sálu

  8.30 – 10.00 hod

Registrace účastníků

 

Zámecký sál

9.30 – 11.00 hod

Letecká záchranná služba
Předsednictvo: Franěk O., Buček P.

9.30 – 9.45 hod

Efektivní využívání LZS
Valášek J., Franěk O.

9.45 – 10.00 hod

Bezpečnost - priorita provozu LZS
Franěk O.

10.00 – 10.15 hod

NKontroverzní pohled na úkoly lékaře LZS při řešení zdravotnických následků mimořádných událostí v kontextu s vlakovým neštěstím u Eschede
Teplý J.

10.15 – 10.25 hod

Zásady bezpečnosti při předávání pacienta RLP posádce LZS a následné předání ve zdravotnickém zařízení
Jiráček A.,Buček P.,Zuchová B.,Turin R.

10.25 – 10.35 hod

Efektivita spolupráce pozemních a leteckých posádek při zásahu u TP pacientů
Přecechtěl R.

10.35 – 10.45 hod

Ukázka reálné komunikace mezi VS RLP a KOS při asistenci LZS podle MIST
Bučková M.,Buček P., Jiráček A.

10.45 – 11.00 hod

Diskuze

11.00 – 11.15 hod

Přestávka na kávu / Doprovodná výstava firem

11.15 – 12.30 hod

Chyby a omyly v diagnostice
Předsednictvo: Zvolánek R., Verner R.

11.15 – 11.30 hod

Kasuistiky aneb co všechno dokážeme
Sedláčková O.

11.30 – 11.45 hod

Syndrom vyhoření v předmenocniční péči
Gutvirt J.

11.45 – 12.00 hod

První pohled nikdy nestačí
Zvolánek R.

12.00 – 12.15 hod

Kdy by měli záchranáři začít blikat varovné kontrolky aneb nenápadné známky závažnosti stavu pacienta.
Jakeš A.

12.15 – 12.30 hod

Diskuze

13.00 – 13.15 hod

Ukončení konference

13.15 – 14.15 hod

Oběd

8. dubna 2010

WORKSHOP

13.30 – 14.15 hod

Aktuální otázky v ekonomice záchranných služeb
Moderátor: Knězková N.

14.30 – 17.00 hod

Budoucnost LZS v České republice