Hlavní partner

Partner

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abychom Vás jménem Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje a společnosti ALFA –HELICOPTER spol.s.r.o., co nejsrdečněji pozvali na tradiční setkání zdravotnických záchranných služeb, které je v pořadí již deváté. Konference se tradičně bude konat v prostorách mikulovského zámku. Záštitu převzala Asociace zdravotnických záchranných služeb České republiky.

Našim cílem je uspořádat nejen vědeckou konferenci, nýbrž také přátelské setkání, kde informace o novinkách a trendech budou diskutovány nejen v rámci odborných sekcí, ale i formou panelových diskuzí.

Věříme, že Vás tématické zaměření akce zaujme, a že i Vy přispějete svou odborností ke kvalitnímu programu akce, což významně přispěje k získání přehledu a orientaci v problematice přednemocniční neodkladné péče.

Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi
 

  Ing. Milan Klusák, MBA
prezident konference
JUDr. Pavel Müller
spolupořadatel
MUDr. Rostislav Verner
generální sekretář