Informace pro přednášející

Hlavní partner

Partner

Důležitá data

Ukončení registrace k aktivní účasti 5. 3. 2010
Vyrozumění o přijetí přednášky obdržíte nejpozději do 12.3. 2010

Konferenční technika

Přednášející budou mít k dispozici dataprojektor, PC, bezdrátovou myš a laserové ukazovátko. Techniku je možné si vyzkoušet před zahájením konference nebo v průběhu přestávek. Technik bude k dispozici po celou dobu konání konference v přednáškových sálech.

Prezentace

Prezentace, které od Vás převezme technik v přednáškovém sále, prosíme dodat na CD, disktetě nebo USB Flash disku.